DOKUMENTY OFERTOWE

Informacja o projekcie

W dniu 17.09.2019 na podstawie umowy nr 00167-65010-OR0300029/18 P.P.H. JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp. J. z siedzibą przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020.

Celem operacji jest: Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie innowacyjności procesowej w pakowaniu produktów oraz działaniom mającym na celu ochronę środowiska naturalnego.

Przedmiotem operacji jest zakup dwóch kompletów automatycznych linii pakujących oraz budowa obiektu gromadzenia odpadów stałych.

Planowana operacja wiąże się z wprowadzeniem w skali przedsiębiorstwa innowacyjności procesowej.
W wyniku realizacji operacji nastąpi zasadnicza zmiana w procesie produkcji. Zmiana ta będzie polegała na:

1. wprowadzeniu nowego sposobu pakowania produktów gotowych w przedsiębiorstwie poprzez pakowanie w torby płaskie, z fałdą boczną i opakowania typu cegła z możliwością wielokrotnego zamykania i otwierania oraz
2. na zastosowaniu w nowych liniach pakujących innowacyjnych rozwiązań z zakresu zaawansowanych technologii, dotychczas nie wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.
3. ograniczeniu ręcznego pakownia produktów.

Tablica-sm

Tablica >> POBIERZ

Informacja o projekcie

W dniu 30.12.2016 na podstawie umowy nr 00177-65000-OR0300058/15 P.P.H. JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp. J. z siedzibą przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014-2020.

Celem operacji jest: Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H. JANEX poprzez zastosowanie innowacyjności procesowej w czyszczeniu półproduktów, systemie produkcji i polityce magazynowej oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu dzięki termomodernizacji budynku produkcyjnego.

Przedmiotem operacji jest: termomodernizacja budynku magazynowego, budowa zespołu silosów do magazynowania oraz zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Planowana operacja wiąże się z wprowadzeniem w skali przedsiębiorstwa innowacyjności procesowej.

W wyniku realizacji operacji nastąpi zasadnicza zmiana w procesie produkcji. Zmiana ta będzie polegała na:
- wyeliminowaniu czyszczenia ręcznego półproduktów na rzecz nowoczesnej technologii sortowania i czyszczenia nasion,
- wyeliminowaniu dodatkowego zakupu kasz: jaglanej i jęczmiennej i ich konfekcjonowania na rzecz produkcji własnej,
- zwiększeniu możliwości magazynowania surowców i produktów gotowych,
- wzroście jakości gotowych produktów

Tablica-PROW

Tablica PROW 2014-2020.jpg  >> POBIERZ

04.05.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez P.P.H. JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp. J. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31, 23-300 Janów Lubelski informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i instalację sortownika optycznego wybrana została oferta Bühler UK Limited, 20 Atlantis Avenue, London E16 2BF, United Kingdom Bühler UK Limited przedstawiła następujące warunki

  • cena 560 508,00 zł netto, 560 508,00 zł brutto
  • okres gwarancji wynosi 12 miesięcy
  • czas reakcji serwisu do siedziby zamawiającego – 48 godzin,
  • termin realizacji zamówienia – 12 tygodni

Informacja o wyniku postępowania  >> POBIERZ

12.04.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA URZĄDZENIA NIEZBĘDNE DO DZIAŁANIA SORTOWNIKA OPTYCZNEGO

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez P.P.H. JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp. J. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31, 23-300 Janów Lubelski informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do działania sortownika optycznego i linii do przerobu prosa wybrana została oferta WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o. Ul. Aleksandrowska 69/73, 91-205 Łódź z ceną 85385,21 netto, 105023,81 brutto. Udzielony w ww. ofercie okres gwarancji wynosi 60 miesięcy dla sprężarki śrubowej i 12 miesięcy na pozostałe urządzenia.

Informacja o wyniku postępowania  >> POBIERZ

4.04.2017


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA FUNDAMENTY POD SILOSY

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez P.P.H. JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp. J. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31, 23-300 Janów Lubelski informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie fundamentów pod silosy magazynowe o łącznej pojemności 4900-5040 m³ (7 szt. silosów o pojemności 700-720m³) wybrana została oferta Roboty Budowlane Mariusz Stanicki Chrzanów Pierwszy 69, 23-305 Chrzanów z ceną 360302,43 netto, 443171,99 brutto. Udzielony w ww. ofercie okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Informacja o wyniku postępowania  >> POBIERZ

4.04.2017


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA ZESPÓŁ SILOSÓW MAGAZYNOWYCH

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez P.P.H. JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp. J. ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31, 23-300 Janów Lubelski informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i instalację zespołu silosów do magazynowania wybrana została oferta Agremo Sp. z o.o. ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle z ceną 1 408 240,00 netto, 1 732 135,20 brutto. Udzielony w ww. ofercie okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Informacja o wyniku postępowania  >> POBIERZ

22.03.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym P.P.H. Janex, Jan Ciupak, Leszek Ciupak Sp. Jawna, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31, 23-300 Janów Lubelski, informujemy że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na remont z termomodernizacją budynku produkcyjnego wybrana została oferta KABAT - BRUK Grzegorz Jarosz, Chrzanów Trzeci 90, 23-305 Chrzanów z ceną:
436 126,49 zł netto, 536 435, 58 zł brutto . Udzielony w w/w ofercie okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Informacja o wyniku postępowania  >> POBIERZ

16.03.2017

Dokumenty ofertowe w związku z postępowaniem ofertowym P.P.H. JANEX na zakup oraz instalację sortownika optycznego dla firmy P.P.H. Janex, producent kasz i innych wyrobów zbożowych.

Formularz ofertowy  >> POBIERZ
Zapytanie ofertowe  >> POBIERZ

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA SILOSY DLA P.P.H. JANEX Z DNIA 03.02.2017

Informacja o unieważnieniu  >> POBIERZ

10.03.2017

Dokumenty ofertowe w związku z postępowaniem ofertowym P.P.H. Janex na zakup zespołu silosów magazynowych dla firmy P.P.H. JANEX producenta kasz i innych wyrobów zbożowych.

Formularz ofertowy  >> POBIERZ
Zapytanie ofertowe  >> POBIERZ

10.03.2017

Dokumenty ofertowe w związku z postępowaniem ofertowym P.P.H. Janex na fundamenty pod silosy magazynowe o łącznej pojemności 4900 - 5040 m3 ( 7 sztuk silosów ) dla firmy P.P.H. JANEX, producenta kasz i innych wyrobów zbożowych.

Formularz ofertowy  >> POBIERZ
Zapytanie ofertowe  >> POBIERZ
Przedmiar robót  >> POBIERZ

08.03.2017

Dokumenty ofertowe w związku z postępowaniem ofertowym P.P.H. JANEX na zakup i instalację urządzeń niezbędnych do działania sortownika optycznego i linii do przerobu prosa.

Formularz ofertowy  >> POBIERZ
Zapytanie ofertowe  >> POBIERZ

21.02.2017

Dokumenty ofertowe w związku z postępowaniem ofertowym P.P.H. "Janex" na zakup oraz instalację linii do przerobu prosa (kaszarnia jaglana) firmy P.P.H. JANEX, producenta kasz i innych wyrobów zbożowych.

Formularz ofertowy  >> POBIERZ
Zapytanie ofertowe  >> POBIERZ

09.03.2017

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA ZAKUP I INSTALACJĘ LINII DO PRZEROBU PROSA ( KASZA JAGLANA )

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez P.P.H. JANEX Jan Ciupak, Leszek Ciupak Spółka Jawna, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31, 23-300 Janów Lubelski, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i instalację linii do przerobu prosa ( kasza jaglana) wybrana została oferta TORUŃSKICH ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH "SPOMASZ" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Grudziądzka 124/126, 87 - 100 Toruń z ceną 1 140 909, 00 zł netto, 1 403 318, 07 zł brutto . Udzielony w w/w ofercie okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Informacja o wyniku postępowania  >> POBIERZ

20.02.2017

Dokumenty ofertowe w związku z postępowaniem ofertowym P.P.H. "Janex" na zakup materiałów oraz roboty remontowe z termomodernizacją budynku produkcyjnego firmy P.P.H. JANEX, producenta kasz i innych wyrobów zbożowych.

Formularz ofertowy  >> POBIERZ
Przedmiar robót  >> POBIERZ
Zapytanie ofertowe  >> POBIERZ

30.09.2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA BUDYNEK MAGAZYNOWY "A"

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez P.P.H. JANEX Leszek Ciupak, Jan Ciupak Sp.J., ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31, 23-300 Janów Lubelski informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup materiałów i robót budowlanych dotyczących budowy budynku magazynowego "A" wybrana została oferta firmy KABAT - BRUK Grzegorz Jarosz, Chrzanów Trzeci 90, 23-305 Chrzanów, z ceną 567 807, 33 zł netto.

Informacja o wyniku postępowania  >> POBIERZ

14.09.2016

Dokumenty ofertowe w związku z postępowaniem ofertowym P.P.H. "Janex" na zakup materiałów oraz roboty budowlane dotyczące budowy budynku magazynowego "A" Budynek będzie stanowił uzupełnienie powierzchni magazynowej firmy P.P.H. JANEX, producenta kasz i innych wyrobów zbożowych"

Formularz ofertowy  >> POBIERZ
Przedmiar robót  >> POBIERZ
Zapytanie ofertowe  >> POBIERZ

Dokumenty ofertowe w związku z postępowaniem ofertowym P.P.H. "Janex" na zakup oraz budowę linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej oraz linii niskiego napięcia do obiektów firmy:

Formularz ofertowy  >> POBIERZ
Przedmiot robót  >> POBIERZ
Zapytanie ofertowe  >> POBIERZ

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO JANEX:

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez P.P.H. JANEX Leszek Ciupak, Jan Ciupak Sp.J., ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 31, 23-300 Janów Lubelski informuję, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup materiałów i robót budowlanych dotyczących budowy linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej z pomiarem energii elektrycznej oraz linii kablowych niskiego napięcia do obiektów firmy  P.P.H. JANEX wybrana została oferta Zakładu Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski, ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem z ceną 222 172,03 PLN.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego  >> POBIERZ

TOP